Zespół lekarzy leczących otyłość

Lekarze w Klinice Leczenia Otyłości

Chirurdzy

Koordynatorzy leczenia otyłości – pierwsza wizyta

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski

Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, klatki piersiowej, onkologicznej i bariatrycznej (chirurgiczne leczenie otyłości). Od 1998 roku pełni obowiązki Kierownika Kliniki Chirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy. Od 2005 r. pełni także obowiązki Kierownika Katedry Zdrowia Publicznego i Kierownika Zakładu Zdrowia Środowiskowego i Medycyny Zapobiegawczej Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych polskich i zagranicznych i członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism medycznych.

Lek. med. Przemysław Wyżgowski

Specjalizuje się w chirurgii ogólnej, bariatrycznej i metabolicznej. Od 2010r. jest asystentem w Klinice Chirurgii Ogólnej 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy wykonując na co dzień operacje w zakresie chirurgii ogólnej oraz bariatrycznej (leczenia otyłości). Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich (TCHP), w tym Sekcji Bariatrycznej oraz Wideochirurgii. Jako pasjonat chirurgii małoinwazyjnej – endoskopowej jest również członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Endoskopowej (EAES). Lekarz Przemysław Wyżgowski swoje umiejętności zdobywał m.in. odbywając staże naukowe w Włoszech, Niemczech, Norwegii, Holandii, Belgii. Największą radością dla Lekarza jest uśmiech i sukces jego pacjentów. Sprawdź certyfikaty specjalisty

Pediatra, Specjalista chorób dziecięcych

Dr n. med. Bogusław Sakson
Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Już podczas studiów związany był z Pediatrią. Pan doktor posiada specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób dziecięcych. Zajmował się prowadzeniem oddziału Noworodków 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu a kolejno zajął się pracą na stanowisku Kierownika Gabinetów Pediatrycznych Okręgowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Bydgoszczy. W tym samym czasie organizował powstanie Klinicznego Oddziału Chorób Dziecięcych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy, kolejno objął funkcję Kierownikiem tego Oddziału a po przekształceniu Oddziału w Klinikę Pediatrii piastował funkcję Kierownika Kliniki nieprzerwanie przez 30 lat.
W Wojskowej Akademii Medycznej uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na postawie rozprawy pt: ”Badania nad występowaniem czynników zagrożenia miażdżycą naczyń u dziewcząt w wieku od 15 do 19 lat”. Dorobek naukowy obejmuje 24 publikacje ogłoszone drukiem oraz liczne doniesienia i wystąpienia na Zjazdach i Konferencjach.
Pan doktor bierze aktywny udział w działaniach w Polskim Towarzystwie Pediatrycznym czwartą kadencje, jest członkiem Zarządu Oddziału Bydgoskiego PTP. Był współorganizatorem licznych konferencji i zjazdów. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia na uczelni w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.

Dietetyk

mgr Hanna Sikorska
Od 5 lat do chwili obecnej pracuję w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy w Zespole Leczenia Żywieniowego. Od marca 2015 dołączyłam również do utworzonego przez prof. K. Leksowskiego Zespołu Chirurgii Bariatrycznej, w którym prowadzę konsultacje dietetyczne dla pacjentów przed i po operacji bariatrycznej. Prowadzenie pacjentów bariatrycznych oraz ich edukacja zarówno przed jak niesienie pomocy w kwestiach żywienia po zabiegu to moja pasja, dla której oddaje całe moje serce. Największą radość sprawia mi to, że mogę być świadkiem metamorfozy, które przechodzą pacjenci po zabiegu, ich szczęście i uśmiech, rosnący razem z ubywającymi kilogramami, daje mi ogromną satysfakcję i wiarę w sens wykonywanej przez mnie pracy.

Dietetyk dziecięcy

Dr n. med. Monika Ameryk
Współpraca z dziećmi to jej żywioł. Jej autorski program dotyczący profilaktyki zdrowia pomyślnie wprowadzono w bydgoskiej szkole sportowej. Pani doktor Monika Ameryk aktywnie bierze udział w projektach badawczych związanych dziećmi i młodzieżą. Jej motto, które zaszczepia w swoich pacjentach zarówno tych młodszych i starszych to „uczyń z przeszkody swoją szansę”. Uważa że, samo mówienie dla dziecka to zbyt mało, by osiągnąć rezultat, powinno się wspólnie dobrać odpowiedni cel i powoli dążyć do jego zrealizowania. Zmiana przyzwyczajeń, związana z poprawą diety, a również tych prowadzonych w czasie dietoterapii to proces bardzo złożony, z tego powodu warto zmobilizować całą rodzinę, aby wzajemnie się wspierać i wspólnie dbać o zdrowie.

Psycholog

Dr n. med. Julita Birska
dr n. med. Julita Birska jest specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, wykonuje prace na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurochirurgii w 10-tym Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy W Centrum Leczenia Otyłości specjalizuje się w świadczeniu różnych form pomocy psychologicznej takich jak:

 • Poradnictwo psychologiczne
 • Konsultacja psychologiczna
 • Diagnostyka psychologiczna (m.in. badanie osobowości, sprawności intelektualnej) i neuropsychologiczna (ocena funkcjonowania poznawczego)

Dodatkowo w ramach współpracy z lekarzem chirurgiem i dietetykiem prowadzi: • Kwalifikację psychologiczną i psychoedukację osób oczekujących na zabieg operacyjny leczenia otyłości • Psychoterapię dla osób odchudzających się- spotkania w czasie których pacjent uczy się odzyskiwać kontrolę nad nawykami odżywiania, rozpoznaje i nazywa swoje uczucia i emocje, rozumie lepiej siebie i swoje zachowania, poszukuje nowych rozwiązań, swoich mocnych stron, zasobów, uczy się zmiany stylu życia na zdrowszy. Automatyczną konsekwencją takich zmian jest spadek wagi i zdecydowanie mniejsze zaabsorbowanie jedzeniem. Poniżej ważniejsze kwalifikacje: • 2003 ukończyła studia z psychologii na Akademii Bydgoskej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność- psychologia kliniczna • 2007 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi • 2011 po złożeniu egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w CEM w Łodzi uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej • 2009 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku • 2009 ukończyła studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwerytecie Warszawskim • 2009-2013 ukończyła Czteroletni Kurs Podyplomowy z Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, aktualnie w procesie certyfikacji • 2015 ukończyła kurs z zakresu organizacji pracy oddziału chirurgicznego oraz przygotowania pacjentów do zabiegów bariatrycznych i opieki okołooperacyjnej w ramach Polskiej Szkoły Bariatrii i Chirurgii Metabolicznej

Mgr Iwona Manos
„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała zaprowadzić do
mnie samej…” – Alice Miller
Specjalizuje się w psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych osób dorosłych. W swojej 24 letniej karierze zawodowej ukończyłam wiele licznych szkoleń, są to: 4-letnia szkoła psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz studia podyplomowe z zakresu interwencji kryzysowej. Ukończyłam również wiele szkoleń poświęconych problemom uzależnień – w tym uzależnieniom XXI-wieku tj. uzależnieniom behawioralnym.
Od wielu lat zawodowo wspieram Klinikę Neurologii 10 WSKzP w Bydgoszczy.
Od kilku kadencji jestem biegłym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, wykonując liczne ekspertyzy osób z zaburzeniami psychicznymi, uczestnicząc w przesłuchaniu pokrzywdzonych, a także przygotowując portrety psychologiczne sprawców czynów zabronionych.
W pracy zawodowej zajmuję się przed wszystkim diagnozą i psychoterapią osób mających zaburzenia emocjonalne (zaburzenia depresyjne i lękowe), z zaburzenia samooceny oraz pracą z osobami będącymi w sytuacjach konfliktu ze sobą lub z innymi.
Zajmuje się również realizacją specjalistycznej oceny neuropsychologicznej osób z zaburzeniami poznawczymi, w tym chorych na chorobę Alzheimera oraz cierpiących na zaburzenia otępienne przekazując każdorazowo choremu i rodzinie zalecenia terapeutyczne – także po jednorazowym spotkaniu.
Gabinet psychologiczny prowadzę od 2003 r. Pracuję także w języku angielskim – zarówno w zakresie diagnozy psychologicznej jak i terapii.
Zajmuje się realizacją wielu przedsięwzięć szkoleniowych na rzecz młodszego grona psychologów oraz lekarzy, pielęgniarek i żołnierzy.
Zapraszam do najważniejszej i najbardziej wartościowej podróży życia – podróży w głąb siebie!
„Odpowiedzialność za własne życie jest jedną z tych nielicznych rzeczy, Z których sie zwolnić nie możemy” – prof. Bogdan de Barbaro

Kardiolog

dr n. med. Tomasz Ługowski
 • 2004 r. – absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Od 2006 r. – stanowisko asystenta na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej Kliniki Kardiologii i Kardiochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 • 2009 r. – stanowisko samodzielnego diagnosty Sekcji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
 • 2013 r. – doktor nauk medycznych, Wydział Lekarski Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 2013 r. – specjalizacja kardiologii
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Świadczone konsultację w zakresie kardiologii: Postawienie diagnozy, prowadzenie leczenia, przygotowanie do operacji. EKG, próba wysiłkowa EKG, Holter ciśnieniowy (ABPM), Holter EKG (24-godzinny, rejestracje wielodobowe).

Diabetolog

lek. Daria Ługowska
 • 2005 r. – absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Od 2007 roku – asystent w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Kliniki Chorób Wewnętrznych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 • 2014 r. – specjalista chorób wewnętrznych
 • Od 2015 roku praca w Poradni Diabetologicznej w Poliklinice 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy
 • 2017 r. – specjalista diabetolog
 • Od 2018 roku praca w Poradni dla Ciężarnych z Cukrzycą przy Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy
 • Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD)

Konsultacje w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii: Diagnostyka, leczenie, przygotowanie do leczenia operacyjnego.

Endokrynolog

Lek. med. Edyta Giefert-Bartkowiak
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, który ukończyła w 2003 r. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych którą uzyskała w 2011 roku, następnie w 2016 uzyskała specjalizację z zakresu endokrynologii. Od 2008 roku pracuje w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy, początkowo w Oddziale Chorób Wewnętrznych, a od 2011 roku w Oddziale Endokrynologii. Jako członek Polskiego Towarzystwa Internistycznego oraz Endokrynologicznego. Uczestniczy w konferencjach, kursach doszkalających oraz warsztatach praktycznych.

Gastroenterolog

Dr n. med. Janusz Rudziński
Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych, gastroenterologii. Pan doktor jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Specjalizuje się w leczeniu chorób przewodu pokarmowego, trzustki i wątroby. Pan doktor wykonuje badania endoskopowe diagnostyczne i terapeutyczne górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, w tym również zakładanie i usuwanie  balonów bariatrycznych. Funkcję ordynatora pełni od 1991 roku, a od 2013 roku Koordynatora  Klinicznego Oddziału Gastroenterologii 10 Wojskowego szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. Sprawdź certyfikaty specjalisty

Anestezjolog

dr n. med. Piotr Grabowski
Specjalista anestezjologii i intensywnej pediatrii dziecięcej

Fizjoterapeuta

dr n. med. Łukasz Leksowski
Nauczyciel akademicki: asystent w Katedrze i Klinice Rehabilitacji, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Organizator i uczestnik wielu misji medycznych, sympozjów w kraju i na świecie. Specjalizuje się w rehabilitacji medycznej.
Mgr Magda Kucharczuk
Krótka informacja o mnie:
Ukończyłam Collegium Medicum Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Nauk o Zdrowiu. W 2012 roku zyskałam tytuł magistra fizjoterapii. Obecnie jestem doktorantką w Katedrze Zdrowia Publicznego. Jako fizjoterapeuta w Klinice Chirurgii oraz w Klinice Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy pracuje od 2012 roku. Uczestniczę w wielu kursach oraz konferencjach w dziedzinie fizjoterapii.
Ukończone Kursy:
 • Diagnostyka i fizjoterapia obręczy barkowej
 • Kurs diagnozowania i leczenia zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn Metodą McKenziego, moduły A, B, C, D
 • Kurs Podstawowy koncepcji PNF Proprioceptive Neuromuscular Faciliation
 • Kurs Podstawowy Kinesiology Taping
 • Kurs Masażu II Stopnia
 • Terapia Tkanek Miękkich (poizometryczna relaksacja mięśni, masaż poprzeczny, masaż funkcyjny)
 • Fizjoterapia w geriatrii
 • Kompleksowej Terapii Blizny

Doświadczenie w leczeniu otyłości

Nasi specjaliści szkolili się w najlepszych ośrodkach europejskich m.in. w Norwegii, Holandii, Belgii i Włoszech. Podstawową misją Kliniki jest leczenie i pomoc Pacjentom cierpiącym na chorobę otyłości. Ponadto wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych pacjentów oferujemy również pomoc w innych dziadzinach medycyny takich jak Kardiologia, Radiologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Psychologia, Dietetyka i inne. Wysokospecjalistyczna Klinika KLODiD oprócz specjalistycznego leczenia zachowawczego otyłości specjalizuje się również w chirurgii bariatrycznej. Dzięki temu możemy każdemu choremu zapewnić pełną profesjonalna, holistyczną opiekę i leczenie. Dzięki naszemu personelowi dowiesz się:

 • Jak skutecznie walczyć z otyłością
 • Jakie są metody leczenia, zarówno zachowawcze jak i chirurgicznego
 • Czym jest leczenie bariatryczne
 • Czym jest leczenie CHLO
 • Jak leczenie otyłości poprawi Twoje zdrowie i przedłuży Twoje życie.

Umów się na wizytę online

Prosty proces rejestracji w Centrum Leczenia Otyłości

Kliknij tutaj